Logo
×

Trivselsundersøgelse

 

I januar 2018 gennemførte alle elever på skolen en trivselsundersøgelse. Diagrammerene viser svarene på nogle af de stillede spørgsmål. Spørgsmålene er hentet fra Dansk Center for Undervisningsmiljøs hjemmeside.

 

Undersøgelsens resultater

Den overordnede konklusion på undersøgelsen er, at eleverne trives på skolen og er meget glade for deres klassekammerater og lærere. Til de ældste elever var der desuden en gruppe spørgsmål om deres faglige udbytte samt deres egne muligheder for at påvirke egen læring, hvilket eleverne svarede positivt ind omkring. Undersøgelsen var anonym.

Trivselsundersøgelsens resultater for 0.-3. klasse på Strandmølleskolen Trivselsundersøgelsens resultater for 4.-9. klasse på Strandmølleskolen
Top

STRANDMØLLESKOLEN