×

Trivselsundersøgelse

 

I marts 2022 gennemførte alle elever på skolen en trivselsundersøgelse. Diagrammerne viser svarene på nogle af de stillede spørgsmål. Spørgsmålene er hentet fra Nationaltrivsel.dk 

Vi ønsker at have fokus på punktet ’Er du bange for at de andre børn grinder af dig i skolen?’ (0.-3.) ’Er du bange for at blive til grin?’ (4.-9.)

Der skal være flere elever der:

  • tør være sig selv
  • tør sige deres mening
  • føler sig trygge

Undersøgelsens resultater

Den overordnede konklusion på undersøgelsen er, at eleverne trives på skolen og er meget glade for deres klassekammerater og lærere. Til de ældste elever var der desuden en gruppe spørgsmål om deres faglige udbytte samt deres egne muligheder for at påvirke egen læring, hvilket eleverne svarede positivt ind omkring. Undersøgelsen var anonym.

Top

STRANDMØLLESKOLEN