×

Trivselsundersøgelse

 

I november 2020 gennemførte alle elever på skolen en trivselsundersøgelse. Diagrammerne viser svarene på nogle af de stillede spørgsmål. Undersøgelsen blev taget på undervisningsministeriets platform nationaltrivsel.dk.

Undersøgelsens resultater

0. - 3. klasse

Eleverne udtrykker de er glade for deres skole og klasse, at de føler de er gode til at hjælpe hinanden i klassen, at de sjældent føler sig alene mv. I alle spørgsmål ligger eleverne bedre end landsgennemsnittet.

4. - 9. klasse

Eleverne udtrykker de er glade for deres skole og klasse, at de andre i klassen er venlige og hjælpsomme, at de føler sig accepteret som de er, føler sig trygge og ikke bliver mobbet mv. I alle spørgsmål ligger eleverne bedre end landsgennemsnittet.

 

Top

STRANDMØLLESKOLEN