Logo
×

Priser

Skolepenge 2018/2019

 

Takster

BH. klasse - 3. klasse: Kr. 1.335,00
4. klasse - 5. klasse: Kr. 1.425,00
6. klasse - 9. klasse: Kr. 1.470,00

1. barn fuld pris, 2. barn halv pris og efterfølgende børn gratis. Skolepengene betales forud og senest den. 3. i måneden, i 10 måneder første gang i august og sidste gang i maj.
Der betales 50 kroner til klassekassen. Beløbet er tillagt skolepengene.


Friplads

Ansøgning om friplads skal afleveres senest 1. september og er indtægtsbestemt. Tilskuddet bliver fordelt i januar måned 2019, og derfor sker reguleringen af skolepengene først derefter. Alle får udleveret et ansøgnigsskema.


Buskort

Over 2,5 km - højest 12,5 km: For BH. kl. til og med 3. kl.
Over 6,0 km - højest 16,0 km: For 4. kl. til og med 6. kl.
Over 7,0 km - højest 16,0 km: For 7. kl. til og med 9. kl.

I bestiller og betaler selv buskortet på tlf. 63 11 22 00 eller på www.fynbus.dk.

Ved skoleårets afslutning afleveres kvitteringer på udgiften til transport. Efterfølgende refunderes en del af udgiften.


Indkøb

Lommeregner "Texas TI 30" fra 7. klasse.
Texas TI 30 kan købes på kontoret

Alle har, fra 1. klasse, pligt til at medbringe eget elektronisk udstyr der kan gå på internettet.

 

Takster SFO'en 2018/2019

Morgenmodul  Kl. 06.30 - 08.00  Kr. 420,00 
Middagsmodul Kl. 12.00 - 15.15 Kr. 970,00
Eftermiddagsmodul Kl. 15.15 - 17.00 Kr. 420,00 *
     

*: Fredag lukkes kl. 16.00

 

Fritidsordningen er lukket i efterårsferien, mellem jul og nytår, vinterferien og sommerferien uge 28 + 29 + 30.

For SFO'en gælder det også at 1. barn er fuld pris, 2. barn er halv pris og efterfølgende børn er gratis.

Der ydes søskenderabat, hvis I har mindre barn/børn i en af kommunens institutioner. Staten har dog bestemt en mindste betaling på Kr. 6000,00 pr. år, svarende til Kr. 600,00 pr. rate, før rabatten kan opnås.

Der betales forud og senest den 3. i måneden, i 10 måneder første gang i august og sidste gang i maj.

Top

STRANDMØLLESKOLEN