×

Sociale klausuler

Pr. Januar 2021

Handleplan for fremme af aktiv social- og arbejdsmarkedsplan med angivelse af hvilke foranstaltninger Strandmølleskolen kunne tænkes at gøre.

Skolen har til hensigt at fremme en aktiv social- og arbejdsmarkedspolitik og prioriterer i den forbindelse ansættelse af personer der har en varig nedsættelse af arbejdsevnen.

Strandmølleskolen prioriterer først egne ansatte, der kommer i en situation, der vil udelukke dem fra deres normale ansættelse. Sekundært gælder prioriteringen øvrige.

Skolen tilstræber at efterleve krav om at ansætte et bestemt antal personer på særlige vilkår som angivet i "Bekendtgørelsen om sociale klausuler som betingelse for modtagelse af statstilskud på selvejende uddannelsesinstitutioner".

6,7% af 33 årsværk på skolen i 2021 udgør 2,24 ansat.

Endvidere er det skolens erklærede politik at ligestille personer med forskellig etnisk baggrund. I januar 2021 har vi 2,3 årsværk af anden etnisk herkomst i fast stilling. Strandmølleskolen har i kalenderåret 2020 haft følgende ansat på særlige vilkår:

 • Flexjob: 2,24 årsværk
 • Aktivering/arbejdsprøvning/praktik: 3
 • Jobtræning for indvandrer 1
 • Job på særlige vilkår
 • fleksjob, jævnfør lov om aktiv socialpolitik
 • skånejob med løntilskud, jævnfør lov om aktiv socialpolitik
 • revalidering, jævnfør lov om aktiv socialpolitik
 • Delvist uarbejdsdygtige, jævnfør lov om dagpenge ved sygdom og fødsel.
 • Servicejob, jævnfør lov om servicejob
 • Jobtræning for dagpengemodtagere, jf. lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik.
 • Individuel jobtræning for dagpengemodtagere, jf. lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik.
 • Jobtræning for kontanthjælpsmodtagere, jævnfør lov om aktiv socialpolitik og om aktiv arbejdsmarkedspolitik
 • Individuel jobtræning af kontanthjælpsmodtagere, jf. lov om aktiv arbejdsmarkedspolitik og lov om aktiv socialpolitik

Strandmølleskolen vil søge at ansætte inden for de områder der er nævnt i føromtalte bekendtgørelse:

Skoleleder,
Lotte Damm Kaspersen

Top

STRANDMØLLESKOLEN