Logo
×

Karakterer

Karaktergivning

I henhold til at efterleve lov nr. 414 af 6. juni 2002 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, vil vi arbejde med at præsentere oplysninger om Strandmølleskolens aktuelle uddannelser, fagudbud, læseplaner, karaktergivning samt resultatet af gennemførte evalueringer af kvaliteten af undervisningen.

Der gives standpunktskarakter til hvert enkelt fag på følgende vis via karakternet.dk:

7. klasse: oktober og februar. Årskarakterer inden sommerferien.

8. klasse: oktober og februar. Årskarakterer inden sommerferien.

9. klasse: oktober og februar. Årskarakterer inden skriftlig prøve.

 

Gennemsnittet af eksamenskaraktererne for Strandmølleskolens elever i 9.kl. kan ses her:

Vælg her:

Top

STRANDMØLLESKOLEN