×

Karakterer

Karaktergivning

I henhold til at efterleve lov nr. 414 af 6. juni 2002 om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne, vil vi arbejde med at præsentere oplysninger om Strandmølleskolens aktuelle uddannelser, fagudbud, læseplaner, karaktergivning samt resultatet af gennemførte evalueringer af kvaliteten af undervisningen.

Der gives standpunktskarakter til hvert enkelt fag på følgende vis via karakternet.dk:

7. klasse: oktober og februar. Årskarakterer inden sommerferien.

8. klasse: oktober og februar. Årskarakterer inden sommerferien.

9. klasse: oktober og februar. Årskarakterer inden skriftlig prøve.

 

Du kan endvidere hurtigt og fleksibel få adgang til centrale nøgletal for alle grundskoler, så du bedre kan sammenligne og følge med i udviklingen på skolerne. Her vil du blandt andet kunne se elevudviklingen på skolen, og hvordan de klarer sig efter 9.-klasseprøverne. Dette finder du på https://uddannelsesstatistik.dk/Pages/grundskolen_overblik.aspx

Gennemsnittet af eksamenskaraktererne for Strandmølleskolens elever i 9.kl. kan ses her:

Vælg her:

Top

STRANDMØLLESKOLEN