Logo
×

INDMELDELSE

Indmeldelse

I skoleåret 2018/19 går 340 elever på skolen. Optagelse af elever til et skoleår starter i september skoleåret før. Kriterierne for optagelse af børn er følgende: Mindre søskende optages først. Derefter optages elever i forhold til hvor lang tid, de har været skrevet op. Hvis der er en meget skæv kønsfordeling, tages der hensyn til dette for at opnå homogene klasser. Alle forældre skal til samtale på skolen inden en eventuel skolestart.
Opbevaring af data
Ved at indsende oplysninger igennem denne formular giver du tilladelse til at vi må opbevare den udleverede data.

Forældrene
Angiv navnet på forældre 1
Fotografering
Jeg giver hermed mit samtykke til, at mit barn, dets familie og de der evt. måtte følge mit barn på skolen, må fotograferes og at billederne må offentliggøres af støtteforeningen Strandmølleskolens Venner samt på skolens hjemmeside og facebookprofil.


Strandmølleskolens Venner
Jeg ønsker at blive medlem af Strandmølleskolens støtteforening, Strandmølleskolens Venner når mit barn starter på skolen. (100,- kr. pr. år)


Barnet
Skolen opbevarer din indmeldelse, så længe en optagelse skønnes aktuel og mulig.
Andet
Top

STRANDMØLLESKOLEN