×

INDMELDELSE

Info om optagelse på skolen findes herunder.

 

Alle, der søger om optagelse på Strandmølleskolen, bliver registreret på skolens venteliste.

Det er en god idé at skrive dit barn op tidligt, da vi har stor søgning til skolen. Vi optager løbende elever, hvis der er ledige pladser og såfremt skolen er det rette tilbud for jer.

I skoleåret 2020/2021 går 349 elever på skolen. Med afsæt i skolens kapacitet optages to 0.klasse2022/23. Bestyrelsen vurderer sammen med ledelsen hvert år i juni, hvor mange klasser der oprettes det næst kommende skoleår. Baseret på dette startes optagelsen af nye elever.

Optagelse af elever til et skoleår starter i september skoleåret før ønsket skolestart. Før optagelsen er gennemført, er man ikke garanteret en plads på skolen.

Kriterierne for optagelse af elever er følgende:

  • Mindre søskende optages først.
  • Derefter optages elever i forhold til hvor lang tid, de har været skrevet på ventelisten.
  • Hvis der er en meget skæv kønsfordeling, tages der hensyn til dette for at opnå homogene klasser.

Alle forældre skal til samtale på skolen inden en eventuel skolestart. Ved samtalen udleveres blanket til indbetaling af indskrivningsgebyr, som modsvarer den første måneds skolepenge. Efter indbetaling er barnet sikret en plads.

Det er meget vigtigt, at du sørger for at orientere os om eventuelle adresseændringer eller nyt telefonnummer. Hvis det ikke lykkes os at få kontakt til dig for en eventuel optagelsessamtale, går vi ud fra, at du ikke længere er interesseret i pladsen – og dit barn vil herefter blive udtaget af ventelisten.

Skolen oplyser ikke den eksakte ventelisteplacering, idet der er flere kriterier, der gør sig gældende for den enkelte elevs mulighed for optagelse - bl.a. antallet af søskendebørn på ventelisten, kønsfordeling i klasserne o.a.

 

Tilmelding foregår via. dette link. 

Top

STRANDMØLLESKOLEN