×

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøvurdering

Handleplan for undervisningsmiljø

I november 2022 gennemførte skolen en undervisningsmiljøundersøgelse for alle elever på skolen. Undersøgelsen var ekstern og gennemførtes via evalueringsværktøjet nationaltrivsel.dk. Spørgsmålene omhandler bl.a. temperatur, luft, møbler samt æstetik på skolen. Undersøgelsen er anonym. Den indsamlede statistik skal efterfølgende danne grundlag for kortlægningen af skolens undervisningsmiljø samt handlingsplanen til forbedring af undervisningsmiljøet på skolen.

På baggrund af undersøgelsen har Transition lavet en indeklimascreening af Strandmølleskolen men tilhørende forslag til handleplan. 

Kortlægning samt opstilling af handlingsplan udarbejdes af skolens ledelse i samarbejde med MED-udvalget.

Formålet med handleplanen er, at elever og ansatte i samarbejde med ledelsen tilvejebringer og opretholder et godt undervisningsmiljø og samtidig bidrager til, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme et godt undervisningsmiljø, virker efter deres hensigt.

- forbedre elevernes fysiske undervisningsmiljø gennem en løbende vedligeholdelse af lokalerne.

- forbedre elevernes fysiske undervisningsmiljø gennem bevidst valg af materialer.

- forbedre elevernes toiletforhold gennem en ny opbygning og løbende vedligeholdelse.

- sikre eleverne pladsforhold, der matcher skolens fysiske rammer.

- forbedre støjforholdene på skolen bl.a. ved opsætning af lydlofter og andre støjdæmpende foranstaltninger.

- løbende kontrol af rengøringen i klasselokaler og fællesområder.

- sikre gennem en aktiv antimobbestrategi (https://strandmolleskolen.dk/om-undervisningen/antimobbestrategi/ og sorg-/kriseplan, at elevernes psykiske arbejdsmiljø til stadighed forbedres.

- sikre gennem arbejdsmiljøundersøgelser hvert år, at handleplanen og målene for skolens handleplan virker

Top

STRANDMØLLESKOLEN