Logo
×

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøvurdering

Handleplan for undervisningsmiljø

I januar 2018 gennemførte skolen en undervisningsmiljøundersøgelse for alle elever på skolen. Undersøgelsen var intern og gennemførtes via evalueringsværktøjer i intra. Spørgsmålene omhandler bl.a. temperatur, luft, møbler samt æstetik på skolen og er hentet fra Dansk Center for Undervisningsmiljø. Undersøgelsen er anonym. Den indsamlede statistik skal efterfølgende danne grundlag for kortlægningen af skolens undervisningsmiljø samt handlingsplanen til forbedring af undervisningsmiljøet på skolen.

Kortlægning samt opstilling af handlingsplan udarbejdes af skolens ledelse i samarbejde med MIO-udvalget.

Formålet med handleplanen er, at elever og ansatte i samarbejde med ledelsen tilvejebringer og opretholder et godt undervisningsmiljø og samtidig bidrager til, at de foranstaltninger, der træffes for at fremme et godt undervisningsmiljø, virker efter deres hensigt.

- forbedre elevernes fysiske undervisningsmiljø gennem en løbende vedligeholdelse af lokalerne.

- forbedre elevernes fysiske undervisningsmiljø gennem bevidst valg af materialer.

- forbedre elevernes toiletforhold gennem en ny opbygning og løbende vedligeholdelse.

- sikre eleverne pladsforhold, der matcher skolens fysiske rammer.

- forbedre støjforholdene på skolen bl.a. ved opsætning af lydlofter og andre støjdæmpende foranstaltninger.

- løbende kontrol af rengøringen i klasselokaler og fællesområder.

- sikre gennem en aktiv antimobbestrategi (https://strandmolleskolen.dk/om-undervisningen/antimobbestrategi/ og sorg-/kriseplan, at elevernes psykiske arbejdsmiljø til stadighed forbedres.

- sikre gennem arbejdsmiljøundersøgelser hvert 3e. år, at handleplanen og målene for skolens handleplan virker

Top

STRANDMØLLESKOLEN