×

IT Retningslinjer på SMS

For lovlig og tryg it-anvendelse for alle

Retningslinjer for brug af IT på Strandmølleskolen

Senest opdateret: d. 12. august 2021

Formål: I et samfund i hastig udvikling og med stadigt voksende krav til vores it-kompetencer, ønsker vi at sikre lovlig og tryg it-anvendelse for elever og ansatte på Strandmølleskolen.

Brug af skolens IT-løsning

Du har fri har adgang til skoles netværk igennem et unikt brugernavn og adgangskode, så længe du er elev på skolen. Skolen logger din adfærd på nettet. Skolen har en office 365 løsning.  Alle elever har en licens til office 365.  Det kan være nødvendigt at installere ekstra programmer på elevernes computer. Det kan være geogebra, wordmat og printere. Det vil dog altid være gratisprogrammer.

Din adgang til internettet samt skolens teams bygger på tillid til, at du skal respekterer nedenstående retningslinjer:

  • Du må udelukkende bruge skolens net på en sådan måde, at det efter skolens vurdering er lovligt og uskadeligt for skolen samt dens brugeres omdømme.
  • Almindelige danske love og regler om ophavsret skal overholdes. Det kan f.eks. dreje sig om anvendelse af billeder og tekst fra hjemmesider.
  • Du har selv ansvaret for dine handlinger (udtalelser, kopiering).
  • Enhver brug af internettet skal være lødig. (Dvs. intet pornografisk, voldeligt eller andet krænkende indhold er tilladt.)
  • Da skolen ikke råder over ubegrænset datakapacitet, må tjenester af underholdende karakter som streaming, spil, musiktjenester og lignende vige for undervisning.

Brug af skolens udstyr

IPads

Når du låner skolens udstyr, er det vigtigt, at det sættes på plads efter timen. Ipads sættes til opladning i skabet.

Fungerer udstyret ikke efter hensigten, skal du aflevere det på kontoret.

Printer

Der må udelukkende udskrives i forbindelse med skolearbejde.

Skolen bruger en papercut løsning, der betyder at når du sender til print, kommer dit print først når du står ved printerne og logger ind.  

Undgå unødig udskrivning – tænk økonomisk og vær ressourcebevidst. Hvis der udskrives information fra nettet, så vær opmærksom på, at der ikke udskrives unødigt materiale. En webside kan godt fylde meget mere end et par sider. Kopier evt. til et tekstbehandlingsprogram først.

Du må gerne selv fylde papir i printeren. Papir udleveres fra kontoret.

Hvis printeren er ude af drift, skal du henvende dig på kontoret.

Du har selv ansvar for at slette browserhistorik, gemte koder mv. fra det lånte udstyr. Skolen kan derfor ikke holdes ansvarlig for evt. misbrug.

Logning af datatrafik kan forekomme.

Hovedtelefoner

Du må meget gerne medbringe dine egne hovedtelefoner. Skolen råder over et klassesæt af hovedtelefoner, der udleveres fra kontoret. 

BYOD (Bring Your Own Device)

PC

For 1. - 9. klasse skal du medbringe din PC hver dag. Du skal installere skolens office 365 på dit udstyr. Dit udstyr skal medbringes opladt.

For 0.klasse låner eleverne ipads på skolen.

Mens du er på skolen, må dit udstyr udelukkende anvendes i forbindelse med undervisningen. Din lærer har lov til at hjælpe dig på dit it-udstyr i undervisningsøjemed, samt at følge hvad du beskæftiger dig med på computeren i undervisningstiden.

I frikvarter skal dit udstyr være slukket eller på stand by - med mindre du undtagelsesvis har en klar aftale med en lærer.

Udøvelse af support udføres af skolens lærere, ledelse og it-samarbejdspartnere. Hvis det skønnes nødvendigt, forbeholder skolen sig ret til f.eks. at udføre fjernsupport eller lignende for at skolens ansatte kan hjælpe eleverne, f.eks. således at der fejlsøges i udstyrets indstillinger og browsere.

Udstyret medbringes på eget ansvar. Skolens kan ikke gøres ansvarlig for skader opstået på vej til og fra skole, i undervisningen eller i frikvartererne. Når eleverne forlader klasselokalet i længere tid, f.eks. til undervisning i faglokaler, låses klasselokalet af.

Mobiltelefon

Mobiltelefonen er som udgangspunkt slukket, mens du er i skole og SFO. 5.-9.kl. afleverer ved skoledagens start deres telefoner i en kasse, der sættes i et aflåst skab. Læreren kan beslutte, at telefonen kan benyttes i forbindelse med undervisningen.

Tag ikke billeder uden forudgående aftale med læreren samt den/de personer, du ønsker at tage billeder af.

Retningslinjer for brug af sociale medier

Elever:

Det forventes at du:

  • skriver i en pæn tone.
  • underskriver meddelelser, så alle kan se, de kommer fra dig.
  • udtrykker dig klart.
  • ikke udstiller eller på anden måde generer andre elever, ansatte eller forældre.
  • hvis du føler dig krænket eller oplever at andre bliver det, retter henvendelse til din klasselærer.

Ansatte:

Skolens politik er at ansatte ikke venner med elever på Facebook og lign. sociale platforme samt ikke diskuterer elever, forældre, kolleger, ledelse, arbejdsmæssige eller andre forhold, der har med skolen at gøre i offentlige fora og i øvrigt udviser ansvarlig adfærd.

Overtrædelse af retningslinjerne

Uanset om du anvender eget eller skolens udstyr, skal du overholde ovenstående retningslinjer for brug af udstyr, net, office 365, printer mv. Overtrædelse af ovennævnte retningslinjer kan medføre, at dit udstyr bliver inddraget og at hjemmet bliver kontaktet.

Ved overtrædelse af retningslinjerne for brug af mobiltelefon, afleveres telefonen på kontoret og kan afhentes efter afslutning af skoledagen.

Tal med jeres barn om retningslinjerne for anvendelse af it-udstyr på Strandmølleskolen.

Retningslinjerne opdateres jævnligt og de til enhver tid gældende vil være at finde på skolens hjemmeside.

Computertastatur Strandmølleskolen Dreng tager test på computer Piger kigger på mac computere Drenge arbejder på iPads på strandmølleskolen
Top

STRANDMØLLESKOLEN